Математика за 9. клас на издателство Булвест 2000

1090312800
17.00 лв.
В наличност
+
Желани
ИЗГОДНА ДОСТАВКА
УДОБНО ПЛАЩАНЕ
ПЕЧЕЛИТЕ ОЩЕ И:

+Бонус точки за всяка покупка!

+Ученическа лична карта - при покупка над 60лв.

+Помагала с отстъпка в комплект с учебника.

ГАРАНЦИЯ

Купуваме и продаваме нови и употребявани учебници!

Математика за 9. клас на издателство Булвест 2000 / Клет с автори Емил Колев, Иван Георгиев, Стелиана Кокинова

Съдържание

1. Начален преговор

 • 1. Основни комбинаторни понятия
 • 2.Квадратно уравнение
 • 3.Триъгълник и трапец
 • 4.Вписани и описани многоъгълници
 • 5.Входно равнище. Тема за самоконтрол

2. Класическа вероятност

 • 6.Класическа вероятност
 • 7.Класическа вероятност. Упражнение
 • 8.Вероятност на сбор на несъвместими събития
 • 9.Вероятност на сбор на несъвместими събития. Упражнение
 • 10.Вероятност на противоположно събитие
 • 11.Вероятност на обединение и сечение на събития
 • 12.Вероятност на сума на съвместими събития
 • 13.Класическа вероятност. Обобщение
 • 14.Класическа вероятност. Тема за самоконтрол

Функции

 • 15.Функция, дефиниционно множество. Начини на задаване на функции.
 • 16.Графика на функция. Пресечни точки на графики на функции
 • 17.Графично представяне на решение на равнение. Движение на графики на функции
 • 18.Функции. Графики на функции. Упражнение
 • 19. Линейна функция. Свойства и графики
 • 20. Линейна функция. Свойства и графики. Упражнение
 • 21.Квадратна функция. Графика на функцията
 • 22.Графика на квадратната функция.
 • 23.Графика на квадратната функция.Упражнение
 • 24.Най-малка и най-голяма стойност на квадратна функция.
 • 25.Най-малка и най-голяма стойност на квадратна функция. Упражнение
 • 26.Функции. Тема за самоконтрол.

Системни линейни уравнения с две неизвестни

 • 27.Линейни уравнения с две неизвестни
 • 28.Системи линейни уравнения с две неизвестни. Решаване чрез заместване, събиране или изваждане.
 • 29.Системи линейни уравнения с две неизвестни. Решаване чрез заместване, събиране или изваждане. Упражнение
 • 30.Графично представяне на решенията на системи линейни уравнения с две неизвестни
 • 31. Взаимно разположение на графики на линейни функции. Изследване на броя на решенията на система линейни уравнения
 • 32. Взаимно разположение на графики на линейни функции. Изследване на броя на решенията на система линейни уравнения с две неизвестни. Упражнение.
 • 33.Моделиране със системи линейни уравнения
 • 34.Моделиране със системи линейни уравнения. Упражнение
 • 35.Системи линейни уравнения с две неизвестни. Тема за самоконтрол

Системни уравнения от втора степен с две неизвестни

 • 36.Системи уравнения от втора степен с две неизвестни. Решаване на системи, на които едното уравнение е от първа степен
 • 37.Системи от втора степен с две неизвестни. Решаване на системи, на които едното уравнение е от първа степен. Упражнение
 • 38.Решаване на системи уравнения с две неизвестни, чрез заместване, събиране или изваждане.
 • 39.Решаване на системи уравнения с две неизвестни, чрез заместване, събиране или изваждане. Упражнение
 • 40.Решаване на системи уравнения от втора степен с две неизвестни, чрез разлагане и полагане.
 • 41.Решаване на системи уравнения от втора степен с две неизвестни, чрез разлагане и полагане. Упражнение
 • 42.Моделиране със системи уравнения от втора степен с две неизвестни
 • 43.Моделиране със системи уравнения от втора степен с две неизвестни. Тема за самоконтрол

Подобни триъгълници

 • 44.Пропорционални отсечки
 • 45.Теорема на Талес. Обратна теорема на Талес.
 • 46.Теорема на Талес. Обратна теорема на Талес.Упражнение
 • 47.Свойство на ъглополовящите в триъгълник.
 • 48.Свойство на ъглополовящите в триъгълник. Упражнение
 • 49.Подобни триъгълници. Първи признак за подобност на триъгълници.
 • 50.Подобни триъгълници. Първи признак за подобност на триъгълници. Упражнение
 • 51.Втори и трети признак за подобност на триъгълници.
 • 52.Подобни триъгълници. Упражнение.
 • 53.Свойства на подобните триъгълници.
 • 54.Свойства на подобните триъгълници. Упражнение
 • 55.Отношение на лицата на подобните триъгълници.
 • 56.Подобни триъгълници. Обобщение.
 • 57.Подобни триъгълници. Тема за самоконтрол.

Рационални неравенства

 • 58.Обединение и сечение на числови интервали. Неравенства от вида.
 • 59.Системни линейни неравенства с едно неизвестно. Двойно неравенство. Неравенство от вида.
 • 60.Системни линейни неравенства с едно неизвестно. Двойно неравенство. Неравенство от вида. Упражнение
 • 61.Неравенства от вида
 • 62.Квадратни неравенства. Метод на интервалите.
 • 63.Квадратни неравенства. Метод на интервалите. Упражнение
 • 64.Приложение на метода на интервалите при решаване на неравенства от по-висока степен.
 • 65.Приложение на метода на интервалите при решаване на неравенства от по-висока степен. Упражнение
 • 66.Дробни неравенства.
 • 67.Дробни неравенства. Упражнение
 • 68. Рационални неравенства. Тема за самоконтрол.

Метрични зависимости между отсечки

 • 69.Метрични зависимости между отсечки в правоъгълен триъгълник
 • 70.Метрични зависимости между отсечки в правоъгълен триъгълник. Упражнение.
 • 71.Теорема на Питагор.
 • 72.Теорема на Питагор. Упражнение.
 • 73.Намиране на дължина на отсечка в правоъгълна координатна система
 • 74.Решаване на правоъгълен триъгълник.
 • 75.Решаване на правоъгълен триъгълник.Упражнение.
 • 76.Решаване на равнобедрен триъгълник
 • 77.Решаване на равнобедрен триъгълник. Упражнение.
 • 78.Решаване на равнобедрен и правоъгълен трапец
 • 79.Решаване на равнобедрен и правоъгълен трапец. Упражнение.
 • 80.Решаване на успоредник.
 • 81.Решаване на успоредник. Упражнение.
 • 82.Метрични зависимости между отсечки в окръжност.
 • 83.Метрични зависимости между отсечки в окръжност. Упражнение.
 • 84.Метрични зависимости между отсечки. Тема за самоконтрол.

Тригонометрични функции на остър ъгъл

 • 85.Тригонометрични функции на остър ъгъл.
 • 86.Стойности на тригонометричните функции на ъгли с мерки 30, 45, 60 градуса.
 • 87.Тригонометрични функции и стойности на тригонометричните функции на ъгли с мерки 30, 45, 60 градуса. Упражнение.
 • 88.Основни зависимости между тригонометричните функции на един и същ ъгъл.
 • 89.Основни зависимости между тригонометричните функции на един и същ ъгъл. Упражнение.
 • 90.Тригонометрични функции на остри ъгли, които се допълват до 90 градуса.
 • 91.Тригонометрични функции на остри ъгли, които се допълват до 90 градуса. Упражнение.
 • 92.Намиране на елементи на правоъгълен триъгълник.
 • 93.Намиране на елементи на правоъгълен триъгълник. Упражнение.
 • 94.Намиране на елементи на равнобедрен триъгълник.
 • 95.Намиране на елементи на равнобедрен триъгълник.Упражнение.
 • 96.Намиране на елементи на равнобедрен и на правоъгълен трапец.
 • 97.Намиране на елементи на равнобедрен и на правоъгълен трапец. Упражнение.
 • 98.Приложение на тригонометричните функции на остър ъгъл.
 • 99.Приложение на тригонометричните функции на остър ъгъл. Упражнение.
 • 100.Тригонометрични функции на остър ъгъл. Тема за самоконтрол.

Годишен преговор

 • 101.Системи уравнения с две неизвестни
 • 102.Функции. Рационални неравенства.
 • 103.Подобни триъгълници
 • 104.Метрични и тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник.
 • 105. Изходно равнище. Тема за самоконтрол.

Отговори

Учебникът по Математика за 9 клас на издателство Булвест е разработен в съответствие с учебната програма по математика за 9. клас.Основната цел на учебника е бързо и лесно да се усвоят и запомнят новите знания и понятия. Учебното съдържание е поднесено кратко и ясно и е добре онагледено с подробни чертежи. Новите знания са балансирано представени и са включени достатъчно задачи за упражнение и диагностика.Всеки урок е разделен на две части. В първата част са представени новите понятия, дефиниции и теореми. Подробно са решени няколко основни задачи. Във втората част са предложени задачи за самостоятелна работа. Решаването на тези задачи гарантира усвояването на новите понятия от урока и основните методи за решаване.Включени са и тестови задачи, чрез които учениците могат самостоятелно да проверят знанията си.

Издателство :
Булвест 2000/ Клет
Вид на изданието:
 • Учебник
Автори:
Емил Колев, Иван Георгиев, Стелиана Кокинова
Година на тираж:
2018
ISBN:
9789541812457
Корица:
мека
Тегло:
0.390
Език на изданието:
български
Съвместим с учебната програма:
Съвместим