Математика за 8. клас на издателство Булвест 2000

1080312800
19.90 лв.
В наличност
+
Желани

Купуваме и продаваме нови и употребявани учебници!

Математика за 8. клас на издателство Булвест 2000 / Клет с автори Емил Колев, Иван Георгиев, Стелиана Коконова

Съдържание

1. Начален преговор

 • Формули за съкратено умножение
 • Линейни уравнения. Степени
 • Числови неравенства
 • Еднакви триъгълници
 • Входно равнище

Тема за самокотрол

2. Основни комбинаторни понятия

 • Умножаване и събиране на възможности
 • Умножаване и събиране на възможности. Упражнение
 • Пермутации и вариации
 • Комбинации

Тема за самокотрол

3. Вектори

 • Вектор
 • Събиране и изваждане на вектори. Свойства
 • Събиране и изваждане на вектори. Упражнение
 • Пермутации и вариации
 • Комбинации

Тема за самоконтрол

4. Триъгълник и трапец

 • Делене на отсечка в дадено отношение
 • Средна отсечка в триъгълник
 • Средна отсечка в триъгълник. Упражнение
 • Медицентър на триъгълник
 • Медицентър на триъгълник. Упражнение
 • Трапец. Равнобедрен трапец
 • Трапец. Равнобедрен трапец. Упражнение
 • Средна отсечка (основа) на трапец
 • Средна отсечка (основа) на трапец. Упражнение
 • Триъгълник и трапец

Тема за самоконтрол

5. Квадратен корен

 • Ирационални числа. Квадратен корен
 • Ирационални числа. Приближена стойност на квадратен корен
 • Свойства на квадратните корени
 • Действия с квадратни корени
 • Действия с квадратни корени. Упражнение
 • Сравняване на ирационални числа записани с квадратни корени
 • Преобразуване на изрази, съдържащи квадратни корени
 • Сравняване на ирационални числа и преобразуване на изрази, съдържащи квадратни корени. Упражнение
 • Рационализиране на изрази, съдържащи квадратни корени
 • Квадратен корен. Обобщение
 • Квадратен корен

Тема за самоконтрол

6. Квадратни уравнения

 • Квадратно уравнение. Непълни квадратни уравнения
 • Формула за корените на квадратното уравнение
 • Формула за корените на квадратното уравнение. Упражнение
 • Съкратена формула за корените на квадратното уравнение
 • Зависимости между корените и коефициентите на квадратното уравнение. Формули на Виет.
 • Зависимости между корените и коефициентите на квадратното уравнение. Формули на Виет. Упражнение
 • Приложения на формулите на Виет.
 • Разлагане на квадратния тричлен на множители
 • Разлагане на уравнения от по-висока степен чрез разлагане на множители
 • Разлагане на уравнения от по-висока степен чрез разлагане на множители. Упражнение
 • Решаване на уравнения от по-висока степен с въвеждане на помощно неизвестно
 • Решаване на уравнения от по-висока степен с въвеждане на помощно неизвестно. Упражнение
 • Моделиране с квадратни уравнения
 • Моделиране с квадратни уравнения. Упражнение
 • Квадратни уравнения

Тема за самоконтрол

7. Окръжност

 • Взаимни положения на точка и права с окръжност
 • Взаимни положения на точка и права с окръжност. Упражнение
 • Допирателни към окръжност през външна точка
 • Централни ъгли, дъги и хорди
 • Централни ъгли, дъги и хорди. Упражнение
 • Диаметър, перпендикулярен на хорда
 • Диаметър, перпендикулярен на хорда. Упражнение
 • Вписан ъгъл
 • Вписан ъгъл. Упражнение
 • Периферен ъгъл
 • Периферен ъгъл. Упражнение
 • Ъгъл, чийто връх е вътрешна или външна точка за окръжност
 • Ъгъл, чийто връх е вътрешна или външна точка за окръжност. Упражнение
 • Взаимно положение на две окръжности
 • Взаимно положение на две окръжности. Упражнение
 • Общи допирателни на две окръжности
 • Общи допирателни на две окръжности. Упражнение
 • Окръжност. Обобщение
 • Окръжност. Тема за самоконтрол

8. Рационални дроби

 • Рационални дроби. Дефиниционно множество
 • Основно свойство на рационалните дроби. Съкращаване и разширяване на рационалните дроби
 • Привеждане на рационалните дроби към общ знаменател
 • Събиране и изваждане на рационални дроби
 • Събиране и изваждане на рационални дроби. Упражнение
 • Умножение, деление и степенуване на рационалните дроби
 • Преобразуване на рационални изрази
 • Преобразуване на рационални изрази. Упражнение
 • Дробни уравнения
 • Дробни уравнения. Упражнение
 • Моделиране с дробни уравнения
 • Моделиране с дробни уравнения. Упражнение
 • Рационални дроби. Обобщение
 • Рационални дроби

Тема за самоконтрол

9. Вписани и описани многоъгълници

 • Окръжност, описана около триъгълник
 • Окръжност, вписана в триъгълник
 • Описана и вписана окръжност. Упражнение
 • Външновписана окръжност
 • Ортоцентър в триъгълник
 • Забележителни точки в триъгълник. Упражнение
 • Вписан четириъгълник
 • Четириъгълник, описан около окръжност
 • Вписани и описани четириъгълници. Упражнение
 • Вписани и описани многоъгълници. Тема за самоконтрол.

10. Еднаквост в равнината

 • Централна симетрия
 • Осева симетрия
 • Ротация
 • Транслация
 • Еднаквости в равнината. Упражнение

11. Годишен преговор

 • Основни комбинаторни понятия
 • Вектор. Средна отсечка на триъгълник и трапец
 • Квадратен корен. Квадратно уравнение
 • Окръжност
 • Рационални изрази
 • Вписани и описани многоъгълници
 • Еднаквости
 • Изходно равнище. Тема за самоконтрол

Пътеводителят за учебника по математика за 8. клас на издателство Булвест ще Ви помогне да се ориентирате бързо и лесно в съдържанието на учебника. Всеки урок започва с темата на урока. Следва какво ще научите и новите знания. Определенията и дефинициите са в полета с различен цвят. Теоремите и правилата са посочени в уроците за нови знания и за упражнения. Уроците завършват със задачи за упражнения и домашна работа и задачи с повишена трудност.

Уважаеми осмокланици,

Явленията в природата могат да бъдат описани с математически символи, понятия и правила. По този начин всичко може да бъде преведено на математически език, или както е прието да се казва - да се състави математически модел. Изучаването на този математически модел ни дава информация за свойствата на разглежданото явление. За да построим качествен математически модел, трябва да усвоим съответните математически знания.

Какво ще трябва да научите през следващата учебна година от учебника по математика за 8 клас с автори Емил Колев и Иван Георгиев?

 • Ще се научите да използвате правила за броене, за да може по-лесно да намирате броя на обекти с дадени свойства.
 • Ще се запознаете с векторите и действията с тях
 • Ще научите, какво е квадратен корен и ще можете да решавате квадратни уравнения.
 • Усвояването на действията с рационални дроби ще ви помогне на решавате уравнения с едно неизвестно.
 • Окръжностите, вписаните ъгли, вписаните и описаните многоъгълници ще ви помогнат да развиете геометричното си мислене.
 • Ще научите какво е централна симетрия, осева симетрия, ротация и транслация и какви са техните свойства.

Новите знания и задачите в уроците са представени по възможно най-достъпен, логичен и разбираем начин. Във всеки урок има решени задачи и задачи за упражнение, като сме включили тестови и практически задачи.

Всяка глава, всеки нов урок крият трудности и предизвикателства. Сигурни сме, че можете да се справите с тях.

Успех!

Издателство :
Булвест 2000/ Клет
Вид на изданието:
 • Учебник
Година на тираж:
2017
ISBN:
9789541810798
Корица:
Мека
Тегло:
0.380
Език на изданието:
Български език
Съвместим с учебната програма:
Съвместим