056959305

История и цивилизации за 8. клас на издателство Булвест 2000

1081112800
19.90 лв.
В наличност
+
Желани

КУПУВАМЕ И ПРОДАВАМЕ НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ УЧЕБНИЦИ!

История и цивилизации за 8. клас на издателство Булвест 2000 / Клет с автори Андрей Пантев, Валентина Павлова, Пенка Костадинова, Зорница Велинова-Тренчева, Ростислав Ботев

Съдържание

I. Въведение в Новото време

 1. Какво знаете за... Българското възраждане и модерната българска държава (XVIII - XIX в.) - начален преговор
 2. Какво знаете за... Българското общество и култура през XVIII - XIX в. - начален преговор
 3. Проверете какво знаете за... Българите през XVIII - XIX в. - входно равнище
 4. Пътят към Новото време - Средновековието - обобщение
 5. Епохата на Новото време
II. Началото на Новото време
 1. Великите географски открития
 2. Последиците от великите географски открития
 3. Експедиция в неизвестното - урок за практически дейности
 4. Англия - ограничената монархия
 5. Франция - абсолютната монархия
 6. Разходка във Версай - урок за практически дейности
 7. Русия при Петър I Велики
 8. Османската империя (XVI - XVII в.)
 9. Политически модели на управление - урок упражнение
 10. Балканските народи в Османската империя
 11. Извличане и интерпретиране на информация от писмени документи - урок упражнение
 12. Реформацията
 13. Контрареформация и религиозни войни в Европа
 14. Извличане и интерпретиране на информация от историческа карта - урок упражнение
 15. Начало на новата европейска икономика
 16. Човекът - център на промяната
 17. Кварталът на Фугер - урок за практически дейности
 18. Всекидневието на европееца през XV - XVII в.
 19. Ренесансът в Европа
 20. Сравняване на произведения на изкуството от различни епохи - урок упражнение
 21. Какво научихте за... Началото на Новото време (XVI - XVII в.)
 22. Проверете какво знаете за... Началото на Новото време (XVI - XVII в.)
III. Векът на Просвещението (XVIII в.)
 1. Просветеният абсолютизъм
 2. Английските колонии в Северна Америка
 3. Създаване на Съединените американски щати
 4. Френската революция от 1789 г.
 5. Краят на революцията
 6. Извличане и интерпретиране на информация от схема и диаграма - урок упражнение
 7. Просвещението - векът на разума
 8. Балканското възраждане през XVIII в.
 9. Духовното пробуждане на българите - урок за практически дейности
 10. Първата индустриална революция
 11. Модернизацията има парен двигател - урок за практически дейности
 12. Обществото във века на Просвещението
 13. Промени във всекидневието на хората
 14. Новите стилове в архитектурата и изкуството
 15. Какво научихте за... Векът на Просвещението (XVIII в.)
 16. Проверете какво знаете за... Векът на Просвещението (XVIII в.)
IV. Векът на национализма (XIX в.)
 1. Франция при Наполеон Бонапарт
 2. Европа и революционна Франция
 3. Оценяване на идеи и действия на личности - урок упражнение
 4. Виенският конгрес и новият ред в Европа
 5. "Пролетта на народите" през 1848 г.
 6. Създаване на писмен текст с помощта на съпътстващи въпроси - урок упражнение
 7. Създаване на единна Италия
 8. Обединението на Германия
 9. Гражданската война в САЩ
 10. Развитие на правата и свободите на гражданите - урок за практически дейности
 11. Османската империя и Източният въпрос
 12. Създаване на самостоятелни държави на Балканите
 13. Възстановяване на българската държавност
 14. Учредителното събрание в Търново - урок за практически дейности
 15. Великите сили от втората половина на XIX в. до навечерието на Първата световна война
 16. Нови съюзи и противоречия между Великите сили в края на XIX в. до навечерието на Първата световна война
 17. Описание и сравнение на исторически събития чрез основни понятия - урок упражнение
 18. Обществени движения и политически учения през първата половина на XIX в.
 19. Нации и национализъм в Европа
 20. Втората индустриална революция
 21. Модернизация на всекидневието през XIX и началото на XX в.
 22. Нови художествени стилове
 23. Открития и нововъведения
 24. Новата енергия - урок за практически дейности
 25. Какво научихте за... Векът на национализма (XIX в.)
 26. Проверете какво знаете за... Векът на национализма (XIX в.) - самоконтрол
 27. Пътешествие в света на Новото време - годишен преговор
 28. Пътешествие в света на Новото време - годишен преговор
 29. Проверете какво знаете за... Епохата на Новото време - изходно равнище
Хронология на събитията на Новото време

Използвана литература

В учебника по история за 8. клас на издателство Булвест е публикуван пътеводител

С този пътеводител ще ви помогнем да се ориентирате как е организирано и подредено съдържанието в учебника. Ще ви покаже с примери различните пътища, по които можете да извличате информация за миналото.

Учебникът обхващачетири раздела. Всеки започва с разделна страница. Кратък текст ще ви въведе в него. Линия на времето ще ви помогне да насочите вниманието си върху най-значимите събития в разглеждания времеви отрязък. Изображения с кръгла форма ще насочат интереса ви към тях.

От уроците за нови знания ще научите за възникналите държавно-политически модели, за настъпилите обществени и църковни промени, за новите идеи, за големите открития и за културните постижения на хората от епохата на Новото време. Различни рубрики, изображения и карти ще разширят познанията ви, давайки ви допълнителна информация.

В уроците за упражнение ще откриете стъпките, с помощта на които ще развиете уменията си да работите с различни исторически източници.

Уроците за практически дейности ще ви помогнат да приложите наученото в нова ситуация, като проявите активност и креативност. Обещаваме, че те ще са не само интересни, но и забавни за вас.

Чрез уроците за обобщение и преговор ще затвърдите наученото, а тестовете към тях ще ви помогнат да проверите сами своите знания, да откриите пропуските си и да ги отстраните.

Издателство :
Булвест 2000/ Клет
Вид на изданието:
 • Учебник
Година на тираж:
2017
ISBN:
9789541810767
Тегло:
0.320
Език на изданието:
български
Съвместим с учебната програма:
Съвместим