056959305

Химия и опазване на околната среда за 8. клас на издателство Булвест 2000

1080912800
11.90 лв.
В наличност
+
Желани

КУПУВАМЕ И ПРОДАВАМЕ НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ УЧЕБНИЦИ!

Химия и опазване на околната среда за 8. клас на издателство Булвест 2000 / Клет с автори Свобода Бенева, Марко Костадинов

Съдържание

I. Строеж на веществото

 1. Елементи от алкална (ІА) и халогенна (ИІА) група на Периодичната система - сравнителна характеристика (начален преговор)
 2. Строеж на атома и Периодичен закон (начален преговор). Входна равнище (контрол и оценка)
 3. Въведение в типичната лаборатории
 4. Строеж на атома
 5. Периодични системи
 6. Строеж на атома и Периодичната система (упражнение)
 7. Химична връзка. Ковалентна химична връзка
 8. Йонна и метална химична връзка
 9. Кристални решетки
 10. Химични връзка и кристални решетки (упражнение)
 11. Строеж на веществото (обобщение, контрол и оценка)
II. Свойства на металите и техните съединения
 1. Метали от ІІА (2)група на Периодичната система
 2. Основни оксиди
 3. Основни хидроксиди
 4. Основни оксиди и хидротиди (упражнение)
 5. Метали от IIIА (13) група на Периодичната система. Алуминий
 6. Метали от ІІА (2) и ІІІА (13) група на Периодичната система (упражнение)
 7. Амфотерни оксиди и амфотерни хидроксиди. Диалуинниев триоксид и алуминиев трихидроксид
 8. Значение и приложение на металите от ІІА (2) и ІІІА (13) група на Периодичната система и техни съединения
 9. Изследване на свойствата на калциеви и алуминиеви съединения (лабораторно упражнение)
 10. Метали от ІІА (2) и ІІІА (13) група на Периодичната система и техни съединения
 11. (обобщение, контрол и оценка)
 12. Метали от ІІА (2) и ІІІА (13) група на Периодичната система и съединенията им - значение и приложение (проект)
III. Свойства на неметалите и техните съединения
 1. Неметали от VIА (16) група на Периодичната системи
 2. Неметали от VА (15) група на Периодичната система
 3. Киселинни оксиди
 4. Свойства на неметали от VIА (16) и VА (15) група на Периодичната система и киселинните им оксиди (упражнение)
 5. Сярна киселина
 6. Изследване на свойства на разредена сярна киселина (лабораторно упражнение)
 7. Азотна киселина
 8. Свойства на сярна киселина и на азотна киселина (упражнение)
 9. Значение, приложение и въздействие на неметали от VIА (16) и VА (15) група върху човека и околната среда
 10. Неметалите от VIА (16) и VА (15) група на Периодичната система и техни съединения (обобщение, контрол и оценка)
IV. Опазване на околната среда
 1. Рециклиране на металите и опазване на околната среда
 2. Киселинни дъждове. Екологични проблеми
 3. Неметали от VIА и VА група на Периодичната система и Съединените им - приложение в бита и земеделието. Екологични проблеми (проект)
 4. Преговор. Изходно равнище (контрол и оценка)

В учебника по химия за 8. клас на издателство Булвест е публикуван пътеводител. Уроците са четири вида:

 1. Урок за нови знания
  • главният текст ан урока съдържа основни знания. Този текст трябва да бъде четен с лист и молив във ръка. Всички химични знаци, трябва да се пишат многократно до научаването им
  • "Приложете наученото" съдържа въпроси и задачи, които трябва да бъдат решени след научаване на основния текст
  • Ключовите думи насочват вниманието към основни понятия или непознати думи в урока.
  • Илюстративният материал подпомаго лесното и по-задълбочено изучаване на материала. Всички фигури, таблици и схеми трябва внимателно да бъдат разгледани и обмислени
  • В "Кратко обобщение" с няколко изречения се представя най-същественото от урока
 2. Упражнение
  • Цел на упражнението
  • Условие на логическа задача. Необходимо е внимателно да се прочете условието на здачата, да се определи какво е дадено, какво се търси и какво е решението
  • Демонстрационни експериментални задачи
  • Индексиране на задачите по трудност
 3. Урок за обобщение, контрол и оценка. Целта на тези уроци е таблично или схематично систематезиране на знанията по съответната тема. В рамките на половин учебен час се пролагат необходимите знания за успешно решаване на задачите за контрол и оценка
 4. Лабораторно упражнение
  • Правила за безопасна работа в химичната лаборатория
  • Описание на необходимите пособия, материали и химикали
  • Последователност на работата
  • Схема на опитна постановка

"Скъпи осмокласници,

В 7. клас вие за първи път отворихте вратите на големия дом на химичните елементи, наречен периодична система. Този дом е създаден на основата на периодичния закон, открит от руския учен Д. И. Менделеев. В 8. клас ви предстоят много нови приятни и полезни срещи с част от обитателите на периодичната система. Ще имате възможност да установите зависимостите между свойствата им и мястото, което заемат в своя дом. Ще разберете как се свързват атомите в молекулите на простите вещества и на химичните съединения. Ще се научите да разпознавате различните видове кристални решетки - атомна, молекулна, йонна и метална.

В учебника е представен подходящо илюстриран основен текст. От него ще получите знания за използвани в житейската практика метали и неметали, както и за най-важните съединения на елементите от IIA, IIIA, VA и VIA група на периодичната система. Към всеки урок за нови знания са включени рубрики с интересна допълнителна информация, интригуващи факти и задачи, които изискват да покажете наученото в урока.

В специалните уроци за упражнения и лабораторни упражнения ще приложите знанията си за успешно решаване на разнообразни логически и експериментални задачи. Едновременно с това ще извършвате безопасни, но твърде интересни и ефектни опити.

В учебника ще намерите идеи и конкретни указания за разработване и защитаване на изучените вещества с практическото им приложение и въздействие върху околната среда и здравето на човека. Надяваме се, че "химията разпростира своите ръце във всички области на човешките дела" - мисъл, изказана от М. В. Ломоносов преди повече от два века.

Пожелаваме ви ползотворна и приятна работа с нашия и вашия учебник!"

От авторите

Издателство :
Булвест 2000/ Клет
Вид на изданието:
 • Учебник
Година на тираж:
2017
ISBN:
9789541810736
Тегло:
0.320
Език на изданието:
български
Съвместим с учебната програма:
Съвместим