Философия за 10. клас на издателство Булвест 2000 / Клет

1101212800
14.70 лв.
В наличност
+
Желани

КУПУВАМЕ И ПРОДАВАМЕ НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ УЧЕБНИЦИ!

Философия за 10. клас на издателство Булвест 2000 / Клет с автори Георги Каприев, Димитър Вацов, Диана Маркова, Тодор Полименов

Съдържание

 1. Начала на философското познание
  1. Начала на философското познание
  2. Какво знам в началото на десети клас(контрол и оценка на знанията)
  3. Съмнение и заблуди (урок за практически дейности - 2 уч. часа)
 2. Език и критическо мислене
  1. Какво е логиката?
  2. Възникване на логиката при Аристотел
  3. Аргумент и валидност
  4. Логически закони
  5. Логично - нелогично (урок за практически дейности - 2 уч. часа)
  6. Понятие, съждение и умозаключение
  7. Дума и значение
  8. Дефинициите
  9. Логика на изказванията
  10. Условни и дизюнктивни аргументи
  11. Проверка на логическите истини (урок за практически дейности - 2 уч. часа)
  12. Логическа всеобщност
  13. Правила и грешки в аргументацията (урок за практически дейности - 2 уч. часа)
  14. Език и критическо мислене (обобщение)
  15. Контрол и оценка на знанията (тест 1)
 3. Философското познание и реалността
  1. Изгревът на философията
  2. Първоначалното, или с какво е започнало всичко? (урок за практически дейности - 2 уч. часа)
  3. Платон и Аристотел
  4. Философия и природни науки
  5. Потоците на частните науки и морето на философията (урок за практически дейности - 2 уч. часа)
  6. Християнският светоглед и философията
  7. Теология и философия (урок за практически дейности - 2 уч. часа)
  8. Модели на средновековната християнска философия
  9. Философски смисъл на доказателствата за съществуване на Бог
  10. Философията на Античността и Средновековието (обобщение)
  11. Модерната наука и въпросът за метода
  12. Опитът и сигурността на научното познание
  13. В търсене на надеждния метод (урок за практически дейности - 2 уч. часа)
  14. Истини на факта и истини на разума
  15. Постоянно търсещият разум (урок за практически дейности - 2 уч. часа)
  16. Късната модерност и проблемът за несигурността
  17. Индивид, екзистенция и свобода
  18. Бягство от свободата, общество и власт
  19. Свобода и власт (урок за практически дейности - 2 уч. часа)
  20. Модерност, философия и наука (обобщение)
  21. Контрол и оценка на знанията (тест 2)
 4. Политическа философия и философия на правото
  1. Справедливостта
  2. Какво е справедливо? (урок за практически дейности - 2 уч. часа)
  3. Традиционни норми и върховенство на правото
  4. Свобода и право (урок за практически дейности - 2 уч. часа)
  5. Държава и политика, суверенитет и разделение на властите
  6. Либерална демокрация
  7. Границите на политическата свобода (урок за практически дейности - 2 уч. часа)
  8. Гражданско общество
  9. Социалната отговорност и форми на гражданско участие (урок за практически дейности - 2 уч. часа)
  10. Различие, толерантност и признаване
  11. Философия на политиката и правото (обобщение)
  12. Контрол и оценка на знанията (изходно равнище)

Заключение
Речник с други понятия, използвани в учебника
Библиография

Издателство :
Булвест 2000/ Клет
Вид на изданието:
 • Учебник
Година на тираж:
2019
ISBN:
9789541813928
Корица:
мека
Тегло:
0.285
Език на изданието:
български
Съвместим с учебната програма:
Съвместим