Биология и здравно образование за 8. клас на издателство Булвест 2000

1080712800
16.90 лв.
В наличност
+
Желани

Купуваме и продаваме нови и употребявани учебници!

Биология и здравно образование за 8. клас на издателство Булвест 2000 / Клет с автори Владимир Овчаров, Огнян Димитров

Съдържание

 1. Начален преговор
 2. Проверка на входното равнище (контрол и оценка)
I. Структурна организация на човешкия организъм
 1. Клетка
 2. Тъкани. Епителна и съединителна тъкан
 3. Мускулна и нервна тъкан
 4. Организмът - единно цяло
 5. Микроскопско наблюдение на човешки тъкани
 6. Структурна организация на човешкия организъм (въпроси и задачи за самооценка)
II. Обмяна на веществата
 • Храносмилателна система
  1. Храносмилателна система. Хранене
  2. Храносмилателна система. Храносмилане в устата кухина
  3. Храносмилателна система. Храносмилане в стомаха и в червата
  4. Доказване на търпението на въглехидрати, мазнини и белтъци в хранителни продукти
  5. Хигиена на храненето и здравни познания за храносмилателната система
  6. Съставяне на здравословно дневно и седмично хранително меню
  7. Храносмилателна система (въпроси и задачи за самооценка)
 • Дихателна система
  1. Дихателна система
  2. Дихателна система. Дишане
  3. Измерване на дихателната честота и изчисляване на жизнената вместимост на белите дробове
  4. Хигиена и здравни познания за дихателната система
  5. Дихателна система (въпроси и задачи за самооценка)
 • Отделителна система
  1. Отделителна система. Отделяне
  2. Хигиена и здравни познания за отделителната система
  3. Отделителна система (въпроси и задачи за самооценка)
 • Сърдечносъдова система
  1. Сърдечносъдова система. Сърце и кръвоносни съдове
  2. Сърдечносъдова система. Кръв
  3. Сърдечносъдова система. Сърдечна дейност. Кръвообращение
  4. Измерване на честотата на пулса и стойностите на артериалното налягане
  5. Имунитет
  6. Хигиена и здравни познания за сърдечносъдовата система
  7. Изчисляване на индекса на телесната маса. основната обмяна на
  8. веществата и дневния енергоразход
  9. Обмяна на веществата (обобщителен урок)
  10. Обмяна на веществата (контрол и оценка)
III. Движение и опора на тялото
 1. Опорно-двигателна система. Устройство на костите и ставите. Череп
 2. Опорно-двигателна система. Гръбначен стълб, гръден кош и крайници
 3. Опорно-двигателна система. Мускули
 4. Превенция и профилактика на заболявания и увреждания на опорно-двигателната система
 5. Оказване на долекарска помощ при травми на опорно-двигателната система, кръвотечения и поражения от електричен ток
 6. Движение и опора на тялото (контрол и оценка)
IV. Размножаване, растеж и развитие
 1. Полова система. Мъжка полова система
 2. Полова система. Женска полова система
 3. Оплпждане. Зародишно и следзародишно развитие
 4. Опазване на здравето и нерисково сексуално поведение
 5. Размножаване, растеж и развитие (обобщителен урок)
 6. Полова система, размножаване и развитие (въпроси и задачи за самооценка)
V. Регулация и хомеостаза
 • Нервна система
  1. Нервна система. Гръбначен мозък
  2. Нервна система. Главен мозък
  3. Нервна система. Краен мозък
  4. Нервна система. Вегетативна нервна система
  5. Превенция и профилактика на заболявания на нервната система
  6. Нервна система (въпроси и задачи за самооценка)
 • Ендокринна система
  1. Ендокринна система. Хипофиза, щитовидна жлеза, околощитовидни жлези
  2. Ендокринна система. Задстомашна теза, надбъбречни жлези. полови жлези
  3. Ендокринна система (въпроси и задачи за самооценка)
 • Сетивна система
  1. Зрителна сетивна система
  2. Изследване на характеристики на зрителната сетивна система
  3. Други сетивни системи
  4. Нервна система, ендокринна система и сетивни системи (контрол и оценка)
  5. Кожа
  6. Оказване на долекарска помощ при травми на кожата (изгаряния, ухапвания), ужилвания и др.
  7. Регулация и хомеостаза (обобщителен урок)
  8. Проверка на изходното равнище (контрол и оценка)
  Учебникът по биология за 8 клас на издателство Булвест съдържа теми, свързани с основни знания за анатомията и физиологията на човека. При разработването на всяка система от човешкото тяло е предложено съдържание, което формира и развива здравните знания за често срещани болести и хигиенните правила и нормите за здравословен начин на живот.
  Учебникът съдържа уроци за нови знания, в които ще научите:
  • как е устроено човешкото тяло и какви са закономерностите, които определят структурната организация на живия организъм;
  • Какви жизнени процеси протичат в човешкия организъм, кои са функциите на неговите органи, тъкани и клетки;
  • за сложните взаимовръзки между изграждащите организма структури, за връзката организъм - среда, за механизмите на индивидуалното развитие;
  • какво е влиянието на факторите на околната среда върху здравето и работоспособността на човека, което има изключително значение за превенцията (профилактиката) на заболявания;
  • кои са благоприятните фактори за човешкото здраве.

  Въпросите и задачите в края на всяка тема, както и тези за самооценка ще ви послужат сами да проверите своите знания и ще ви покажат как можете да ги прилагате в различни ситуации. В края на учебника ще намерите система за самооценка, която ще ви помогне да изградите точна и реална представа за нивото на придобитите знания и да разберете кои са вашите пропуски.

Учебникът съдържа и теми за лабораторни работи и други практически дейности, в които ще приложите на практика придобитите знания и ще изградите различни умения, включително и за оказване на долекарска помощ.

Пожелаваме ви лесно и успешно да овладявате знанията за човека, да развивате уменията си и да ги прилагате при формиране и утвърждаване на здравословен начин на живот.

В учебника по биология за 8. клас с автори Владимир Овчаров и Огнян Димитров е поместен пътеводител, който ще ви помогне да се ориентирате бързо и лесно в съдържанието. Рубриките са шест:

 1. Рубрика "Приложете наученото"
 2. "Прочетете"
 3. "Най-важното"
 4. "Цели на практическите дейности"
 5. "Уреди, инструменти и метериали"
Издателство :
Булвест 2000/ Клет
Вид на изданието:
 • Учебник
Година на тираж:
2017
ISBN:
9789541810699
Корица:
Мека
Тегло:
0.290
Език на изданието:
Български език
Съвместим с учебната програма:
Съвместим