056959305

За нашата компания

Най-добрата грижа за бъдещето е грижата за природата. Най-добрата грижа за младия човек е образованието.

Върни учебници - спаси дърво от отсичане и направи образованието по-евтино!

А ние просто обичаме работата си и осигуряваме:

  • най-добри условия за изкупуване и повторна употреба на учебници;
  • огромен избор употребявани и нови учебници и помагала;
  • удобни методи за доставка и плащане;

borsata.net изкупува непрекъснато и плаща веднага!