056959305

Музика за 8. клас на издателство Булвест 2000

1081612800
12.90 лв.
В наличност
+
Желани

КУПУВАМЕ И ПРОДАВАМЕ НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ УЧЕБНИЦИ!

Музика за 8. клас на издателство Булвест 2000 / Клет с автори Елисавета Вълчинова-Чендова, Диана Данова-Дамянова, Ваня Ангелска

Съдържание

Добре дошли в 8. клас скъпи ученици!
Пътеводител към учебника
Да си припомним
Какво знаем в началото на 8. клас
Музиката в древните култури
Музиката в епохата на средновековието. Светска музика
Музиката през средновековието. Църковна музика
Музиката в ренесанса
Епохата на барока. Опера и оратория
Епоха на барока. Светска инструментална музика
Музиката на Йохан Себастиян Бах и Георг Фридрих Хендел
Музикалният барок - обобщение
Музиката от древността до средата на XVIII век - преговор
Музикални примери
Европейски класицизъм. Виенска класическа школа в музиката
Хайдн, Моцарт, Бетовен
Музикален класицизъм - упражнение
В концертната зала - наблюдение
Музиката на XIX век. Романтизъм
Вокална и инструментална миниатюра
Музиката на XIX век. Оркестрова музика и опера - представители
Възраждане. Музиката в България в края на XIX век
Музиката в България в края на XIX век - обобщение
Какво знаем в края на 8. клас
Песни

Пътеводител към учебника по музика на издателство Булвест Клет
  • Уроците за нови знания ще ви запознаят с музиката през различните исторически и културни епохи в нейните разнообразни прояви и с основни понятия. Ще дискутирате върху това, което ще слушате и ще пеете. В рубриката "Знаете ли че..." ще научите още интересни и важни неща по темите.
  • В уроците за упражнения са включени различни видове дейности и задачи, които са свързани с изпълнението и възприемането на музиката и нейното разглеждане.
  • В уроците за преговор са предложени различни задачи, свързани с музикални понятия, композитори , творби.
  • Уроците за обобщение дават възможност още по-задълбочено да затвърдите вече наученото.
  • Уроците за наблюдение включват и други възможности за занимания с музика, като работа по проект, подготвяне на презентация и схема за самооценкапо основните теми.

Учебникът по музика за 8. клас с автори Елисавета Вълчинова-Чендова, Диана Данова-Дамянова и Ваня Ангелска ще ви помогне да научите повече за музиката чрез текстовете, които сме подготвили. Надяваме се, че те ще бъдат увлекателни и разбираеми за вас, че сме успели да структурираме ясно и да поднесем достъпно цялата огромна информация. В помощ са и илюстрациите, специално направени за вас, които ще ви пренесат в света на изкуството и културата през различните епохи.

Вярваме, че желанието и интересът към нови знания ще мотивират отношението ви и ще ви съпътстват в часовете по музика, ще ви провокират сами да потърсите оюе информация, да чуете още музикални произведения, да дискутирате помежду си.

Избрали сме и песни, които вярваме, че с желание ще разучите и те ще бъдат с вас не само в час, но и в свободното ви време.

На добър час в музикалнотопътешествие, което ви предстои.

От авторите

Издателство :
Булвест 2000/ Клет
Вид на изданието:
  • Учебник
Година на тираж:
2017
ISBN:
9789541810804
Тегло:
0.180
Език на изданието:
български
Съвместим с учебната програма:
Съвместим