Математика за 10. клас на издателство Регалия 6

1100318100
12.00 лв.
В наличност
+
Желани
ИЗГОДНА ДОСТАВКА

* Доставка на фиксирана цена от 3.90лв. до всяка точка в България.

* ЕКО-Партньор, при покупка над 40лв, ползва една БЕЗПЛАТНА доставка.

* Всяка поръчка над 120лв. е с БЕЗПЛАТНА доставка.

УДОБНО ПЛАЩАНЕ
ГАРАНЦИЯ

КУПУВАМЕ И ПРОДАВАМЕ НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ УЧЕБНИЦИ!

Математика за 10. клас на издателство Регалия 6 с автори Иван Тонов, Ирина Шаркова, Мария Христова, Донка Капралова, Веселин Златилов

Съдържание

 1. Начален преговор
  1. Начален преговор. Алгебра
  2. Начален преговор. Геометрия
 2. Ирационални изрази. Ирационални уравнения
  1. Ирационални изрази
  2. Преобразуване на ирационални изрази
  3. Преобразуване на ирационални изрази чрез рационализиране
  4. Преобразуване на ирационални изрази. Упражнение
  5. Ирационални уравнения с един квадратен радикал
  6. Ирационални уравнения с два квадратни радикала
  7. Ирационални уравнения, които се решават чрез полагане
  8. Ирационални уравнения. Упражнение
  9. Задачи към тема 1
  10. Контролен тест 1
  11. Контролен тест 2
 3. Прогресии
  1. Числови редици. Начини на задаване на числови редици
  2. Числови редици. Монотонност
  3. Аритметична прогресия. Формула за общия член на аритметична прогресия
  4. Свойства на аритметичната прогресия
  5. Формула за сбора на първите n члена на аритметична прогресия
  6. Аритметична прогресия. Упражнение
  7. Геометрична прогресия. Формула за общия член
  8. Свойства на геометричната прогресия
  9. Формула за сбора на първите n члена на геометрична прогресия
  10. Геометрична прогресия. Упражнение
  11. Комбинирани задачи от аритметична и геометрична прогресия
  12. Аритметична и геометрична прогресия. Приложения
  13. Проста лихва. Сложна лихва
  14. Практически задачи, свързани със сложна лихва
  15. Задачи към тема 2
  16. Контролен тест
 4. Статистика и обработка на данни
  1. Описателна статистика
  2. Централни тенденции - средноаритметично, мода и медиана
  3. Задачи към тема 3
  4. Контролен тест
 5. Решаване на триъгълник
  1. Тригонометричните функции синус, косинус, тангенс и котангенс в интервала (0º;180º)
  2. Основни тригонометрични тъждества в интервала (0º;180º)
  3. Основни тригонометрични тъждества в интервала (0º;180º). Упражнение
  4. Таблица за стойностите на тригонометричните функции от някои специални ъгли в интервала (0º;180º)
  5. Синусова теорема
  6. Решаване на произволен триъгълник с помощта на синусова теорема. Основни задачи
  7. Решаване на произволен триъгълник с помощта на синусова теорема. Упражнение
  8. Косинусова теорема
  9. Решаване на произволен триъгълник с помощта на косинусова теорема. Основни задачи
  10. Решаване на произволен триъгълник с помощта на косинусова теорема. Упражнение
  11. Формули за медиани на триъгълник. Формули за ъглополовящи на триъгълник
  12. Формули за медиани и ъглополовящи на триъгълник. Упражнение
  13. Формули за лице на триъгълник
  14. Формули за лице на триъгълник. Упражнение
  15. Задачи към тема 4
  16. Контролен тест
 6. Елементи от стереометрията
  1. Прави и равнини в пространството. Основни аксиоми на стереометрията
  2. Взаимно положение на две прави в пространството и ъгъл между тях
  3. Взаимно положение на права и равнина. Перпендикулярност на права и равнина
  4. Ортогонално проектиране. Теорема за трите перпендикуляра
  5. Ъгъл между права и равнина. Упражнение
  6. Взаимно положение на две равнини. Успоредни равнини
  7. Ъгъл между две равнини. Перпендикулярни равнини
  8. Права призма
  9. Пирамида
  10. Многостен. Упражнение
  11. Прав кръгов цилиндър
  12. Прав кръгов конус
  13. Ротационни тела. Упражнение
  14. Сфера и кълбо
  15. Комбинации от тела (Вписани сфери). Упражнение
  16. Комбинации от тела (Описани сфери). Упражнение
  17. Задачи към тема 5
  18. Контролен тест
 7. Систематичен преговор и обобщение от 8. до 10. клас
  1. Тъждествени преобразувания на изрази
  2. Уравнения
  3. Системи уравнения с две неизвестни
  4. Неравенства и системи линейни неравенства с едно неизвестно
  5. Функции
  6. Окръжност
  7. Триъгълник
  8. Четириъгълник
  9. Лица на геометрични фигури
  10. Комбинаторика, вероятности, статистика
  11. Отговори на задачите
Издателство :
Регалия 6
Вид на изданието:
 • Учебник
Автори:
Иван Тонов, Ирина Шаркова, Мария Христова, Донка Капралова, Веселин Златилов
Година на тираж:
2019
ISBN:
9789547453043
Корица:
мека
Тегло:
0.340
Език на изданието:
български
Съвместим с учебната програма:
Съвместим