Математика за 10. клас на издателство Булвест 2000

1100312800
15.60 лв.
В наличност
+
Желани

КУПУВАМЕ И ПРОДАВАМЕ НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ УЧЕБНИЦИ!

Математика за 10. клас на издателство Булвест 2000 / Клет с автори Емил Колев, Иван Георгиев, Стелиана Кокинова

Съдържание

 1. Начален преговор
  1. Квадратни корени. Действия с корени
  2. Преобразуване на изрази, съдържащи квадратни корени
  3. Входно равнище. Тема за самоконтрол
 2. Ирационални изрази. Ирационални уравнения
  1. Ирационални изрази
  2. Преобразуване на ирационални изрази
  3. Ирационални уравнения с един квадратен радикал
  4. Ирационални уравнения с един квадратен радикал. Упражнение
  5. Ирационални уравнения с два квадратни радикала
  6. Ирационални уравнения с два квадратни радикала. Упражнение
  7. Ирационални уравнения, които се решават чрез полагане
  8. Ирационални уравнения, които се решават чрез полагане. Упражнение
  9. Ирационални изрази. Ирационални уравнения. Тема за самоконтрол
 3. Прогресии
  1. Числови редици. Начини за задаване на числови редици
  2. Аритметична прогресия. Формула за общия член на аритметична прогресия
  3. Аритметична прогресия. Формула за общия член на аритметична прогресия. Упражнение
  4. Свойства на аритметичната прогресия
  5. Формула за сбора от първите n члена на аритметична прогресия
  6. Формула за сбора от първите n члена на аритметична прогресия. Упражнение
  7. Геометрична прогресия. Формула за общия член на геометрична прогресия
  8. Геометрична прогресия. Формула за общия член на геометрична прогресия. Упражнение
  9. Свойства на геометричната прогресия
  10. Формула за сбор от първите n члена на геометрична прогресия
  11. Формула за сбор от първите n члена на геометрична прогресия. Упражнение
  12. Комбинирани задачи от аритметична и геометрична прогресия
  13. Проста лихва. Сложна лихва
  14. Практически задачи, свързани с лихва
  15. Практически задачи, свързани с лихва. Упражнение
  16. Прогресии. Тема за самоконтрол
 4. Статистика и обработка на данни
  1. Описателна статистика
  2. Централни тенденции - мода, медиана и средноаритметично
  3. Централни тенденции. Упражнение
 5. Решаване на триъгълник
  1. Тригонометричните функции синус, косинус, тангенс и котангенс за ъгли в интервала [0°; 180°]
  2. Основни тригонометрични тъждества за ъгли в интервала [0°; 180°]
  3. Основни тригонометрични тъждества за ъгли в интервала [0°; 180°]. Упражнение
  4. Таблица за стойностите на тригонометричните функции от някои специални ъгли в интервала [0°; 180°]
  5. Синусова теорема
  6. Решаване на произволен триъгълник с помощта на синусовата теорема
  7. Решаване на произволен триъгълник с помощта на синусовата теорема. Упражнение
  8. Косинусова теорема
  9. Решаване на произволен триъгълник с помощта на косинусовата теорема
  10. Решаване на произволен триъгълник с помощта на косинусовата теорема. Упражнение
  11. Формули за медиани на триъгълник. Формули за ъглополовящи на триъгълник
  12. Формули за медиани на триъгълник. Формули за ъглополовящи на триъгълник. Упражнение
  13. Формули за лице на триъгълник
  14. Формули за лице на триъгълник. Упражнение
  15. Решаване на триъгълник. Тема за самоконтрол
 6. Елементи от стереометрията
  1. Аксиоми за точките, правите и равнините в пространството. Взаимно положение на две прави
  2. Ъгъл между две прави в пространството
  3. Аксиоми за точките, правите и равнините в пространството. Взаимно положение на две прави. Ъгъл между две прави в пространството. Упражнение
  4. Взаимно положение на права и равнина. Перпендикулярност на права и равнина
  5. Взаимно положение на права и равнина. Перпендикулярност на права и равнина. Упражнение
  6. Ортогонално проектиране. Разстояние от точка до равнина. Ъгъл между права и равнина
  7. Ортогонално проектиране. Разстояние от точка до равнина. Ъгъл между права и равнина. Упражнение
  8. Взаимно положение на две равнини. Двустенен ъгъл. Ъгъл между две равнини
  9. Взаимно положение на две равнини. Двустенен ъгъл. Ъгъл между две равнини. Упражнение
  10. Призма. Права призма
  11. Призма. Права призма. Упражнение
  12. Пирамида
  13. Пирамида. Упражнение
  14. Прав кръгов цилиндър
  15. Прав кръгов цилиндър. Упражнение
  16. Прав кръгов конус
  17. Прав кръгов конус. Упражнение
  18. Сфера и кълбо
  19. Сфера и кълбо. Упражнение
  20. Елементи от стереометрията. Тема за самоконтрол
 7. Годишен преговор
  1. Ирационални уравнения
  2. Прогресии
  3. Решаване на триъгълник
  4. Изходно равнище.Тема за самоконтрол
Издателство :
Булвест 2000/ Клет
Вид на изданието:
 • Учебник
Година на тираж:
2019
ISBN:
9789541814031
Корица:
мека
Тегло:
0.350
Език на изданието:
български
Съвместим с учебната програма:
Съвместим