056959305

Литература за 8. клас на издателство Булвест 2000

1080212800
21.90 лв.
В наличност
+
Желани

Купуваме и продаваме нови и употребявани учебници!

Литература за 8. клас на издателство Булвест 2000 / Клет с автори Илияна Кръстева, Виолета Герджикова, Бойко Пенчев, Олга Попова

Съдържание

В света на българската литература (Начален преговор)

Задачи за входно равнище (Вариант 1, Вариант 2)

I. Античност

 • Античността като културна епоха
 • Старогръцката митология
 • Митове за Прометей. Митове за Едип. Троянски митологичен цикъл.
 • Митология на древните гърци
 • Омир
 • Омировият епос "Илиада"
 • Гневът на Ахил - Илиада. Първа песен
 • Войната и мирът - Илиада. Шеста песен
 • Гибел и помирение. Ахил и границите на човешкото. - Илиада двадесет и втора песен
 • Илиада. Двадесет четвърта песен.
 • Героизъм и човечност в Илиада
 • Сафо
 • Старо
 • Античностгръцка лирика
 • Любов
 • Поезия и любов
 • Античният театър и драма
 • Софокъл
 • Трагедията "Антигона"
 • Антигона. Пролог. Първи епизод. Първи стазим
 • Развитие на трагическия конфликт в "Антигона". Трагически герой
 • Антигона. Втори епизод. Трети епизод.
 • Развитие на трагическия конфликт в "Антигона". Трагически сюжет
 • Антигона. Четвърти епизод. Пети епизод. Екзод
 • Трагедията "Антигона" и противоречията в човешкия живот - вчера и днес
 • Античност (Обобщение)
 • Да проверим (Вариант 1, Вариант 2)

II. Средновековие

 • Средновековието като културна епоха
 • Библията - книгата на книгите
 • Старозаветните библейски сюжети за грехопадението, за Каин и Авел, за Моисей
 • Новозаветните библейски сюжети за Иисус Христос и за Богородица
 • Някои старозаветни и новозаветни сюжети
 • Пространно житие на свети Кирил
 • Живот на нашия блажен учител Константин Философ, първия наставник на славянския народ
 • Християнският апостол и славянският първоучител
 • Константин Преславски
 • Азбучна молитва
 • Образът на света в стихотворението "Азбучна молитва"
 • Черноризец Храбър
 • За буквите
 • "За буквите" - защита и възхвала на славянската писменост
 • Средновековие (Обобщение)
 • Да проверим (Вариант 1, Вариант 2)

III. Ренесанс

 • Ренесансът като културна епоха
 • Джовани Бокачо
 • "Декамерон"
 • Вяра и търпимост в новелата за трите пръстена
 • Декамерон . Ден първи. Новела трета
 • Новелата за трите пръстена
 • Мигел де Сервантес
 • "Дон Кихот"
 • "Дон Кихот" - жанрови и худижествени особености
 • Дон Кихот. Из глава първа.
 • Пародийното в "Дон Кихот"
 • Дон Кихот. Из Глава осма
 • Победен ли е Дон Кихот?
 • Уилям Шекспир
 • "Хамлет"
 • Трагическият конфликт в "Хамлет"
 • Хамлет. Из Първо действие. Из Второ действие.
 • Хамлет и смисълът на човешкото съществуване
 • Хамлет. Из Второ действие, из Трето действие
 • "Хамлет" - преводи и интерпретации
 • Сонетите на Уилям Шекспир
 • Сонет 91
 • Сонет 130
 • Любовта в Шекспировите сонети
 • Ренесанс (Обобщение)
 • Да Проверим (Вариант 1, Вариант 2)

IV. Създаване на есе

 • Есе по морален проблем, интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст
 • Създаване на есе по морален проблем, интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст
 • Литературата през Античността, Средновековието и Ренесанса (Годишен преговор)
 • Задачи за изходно равнище (Вариант 1, Вариант 2)

Приложения

Библиография

В учебника по литература за 8. клас на издателство Булвест има следните рубрики

 • Да припомним - припомня знанията от предишни класове
 • Да прочетем текста - предлага всички изучавани художествени текстове или откъси от тях
 • Въпроси и задачи - съдържа въпроси и задачи за осмислянекакто на целите художествени текстове от програмата, така и на откъси от тях, поместени в учебника
 • Да разтълкуваме текста - предлага въпроси и задачи за осмисляне на текста, както и промерни интерпретации
 • Да приложим наученото - съдържа задачи, чрез изпълнението на които се формират умения засъздаване на устен и писмен текст, за съпоставяне и др.
 • Работа по проект - съдържа задачи за работа в екип по проект
 • Да напишем есе по морален проблем - предлага примерни теми за създаване на есе по морален проблем, интерпретиран в изучаван художествен текст или в откъс от него
 • Дикусионен клуб - предлага теми за дискусии, които свързват изучаваните художествени текстове с проблемите в реалния живот и дават възможност да се защити лична позиция
 • Енциклопедия - дава сведения от различни области на науката и живота
 • Речник на новите понятия - предлага тълкуване на новите понятия от учебната програма
 • Речник на непознатите думи - предлага тълкуване на непознати думи и понятия, използвани в урочните статии
 • Да проверим - (вариант 1, вариант 2) - предлага тестови задачи в два варианта за проверка и оценка на знанията и уменията след преговорен урок или след раздел

Скъпи осмокласници,

За вас приключи един етап на литературното ви образование и сте на прага на нов. Досега изучавахте разнообразни текстове от областта на митологията, фолклора и литературата, обединени в различни тематични кръгове. С учебника по литература за 8. клас с автор Илияна Кръстева ще имате възможност да се запознаете с историческото развитие на процесите в изкуството на словото през три културни епохи - Античността, Средновековието и Ренесанса. Времевата рамка на разглежданите произведения е твърде обемна. От старогръцката литература, през старобългарската до западноевропейската минават столетия. Около 25 века делят Омировата "Ииада" от Шекспировия "Хамлет". Пред вас е предизвикателството да прочетете и осмислите едни от най-значимите текстове на европейското литературно изкуство. Сред тях се нареждат и произведения на нашата литература от епохата на Средновековието - Пространното житие на св. Кирил, "Азбучна молитва" от Константин Преславски и "За буквите" от Черноризец Храбър - творби, съизмерими по значимост с образците на своето време и основание за националната ни гордост.Пожелаваме ви удоволствието от диалога със словото да съпътства процеса на познанието и да ви дари удовлетворение.

Издателство :
Булвест 2000/ Клет
Вид на изданието:
 • Учебник
Година на тираж:
2017
ISBN:
9789541810781
Тегло:
0.310
Език на изданието:
Български език
Съвместим с учебната програма:
Съвместим